Životní pojištění přes telefon: Lidé s nejnižšími příjmy

“Uzavření životního pojištění přes telefon je doménou lidí z domácností s nejnižšími příjmy.”

Sjednání životního pojištění - příjem

Nejčetněji sjednali životní pojištění prostřednictvím telefonu respondenti z domácností s příjmem do 15 tis. Kč (8,5 %). Tito dotázaní také více než ostatní využili sjednání přes internet (7,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.