Životní pojištění lidé uzavírají s poradcem. Kdo je výjimkou?

“Téměř dvě třetiny lidí své životní pojištění uzavřely prostřednictvím finančního poradce.”

Téměř dvě třetiny (62,4 %) respondentů uzavřela životní pojištění s finančním poradcem a necelá třetina (29,8 %) na pobočce.

Uzavření životního pojištění

U starších věkových kategorií respondentů je nejčastějším způsobem uzavření životního pojištění přes finančního poradce. Pouze u dotázaných ve věku do 26 let je podíl sjednání s poradcem (44,6 %) shodný s podílem uzavření pojistky na pobočce (44,6 %).

Uzavření životního pojištění - věk

Životní pojištění uzavírají s finančními poradci častěji lidé s nadprůměrnými příjmy domácnosti.

Uzavření životního pojištění - příjem domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.