Vzdělaní lidé bydlí ve vlastním

“Lidé s vyšším vzděláním četněji bydlí ve vlastním. U investic do nemovitostí ale vzdělání nerozhoduje.”

Nemovitosti

Lidé s vyšším dosaženým vzděláním četněji vlastní nemovitost nejen k bydlení, ale i k rekreaci. Vztah mezi dosaženým vzděláním a investicí do nemovitostí není jednoznačný.


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.