Vzdělanější lidé častěji uzavírají životní pojištění s poradcem

“Životní pojištění s finančním poradcem uzavírají nejčetněji lidé, kteří mají alespoň maturitu.”

Uzavření ŽP a vzdělání

Finanční poradce k uzavření životního pojištění využili nejčetněji dotázaní vyučení s maturitou (61,4 %) a s vysokoškolským vzděláním (58,6 %). Naopak třetina respondentů se základním vzděláním (30,6 %) uvádí, že své životní pojištění uzavřela online.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.