Vlastníci nemovitosti věří poradcům, ostatní míří na pobočky

“Vlastníci nemovitostí k aktualizaci životního pojištění preferují finanční poradce, nevlastníci pobočky.”

Aktualizace pojištění nemovitosti - vlastnictví nemovitosti

Respondenti, kteří vlastní nemovitost, nejčetněji k aktualizaci životního pojištění preferují využití služeb finančních poradců (44,2 %). Naopak dotázaní, kteří žádnou nemovitost nevlastní, upřednostňují nejčetněji pobočku (40,4 %). Obě skupiny respondentů mají shodnou četnost prererence online aktualizace pojistky (23,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.