Vícečetné domácnosti mají hypotéku častěji

“Podíl domácností s hypotečním úvěrem stoupá s počtem členů domácnosti.”

Penetrace hypoték - počet členů domácnosti

Mezi respondenty z domácností s vyšším počtem členů je vyšší penetrace hypotečním úvěrem. Nejnižší je tak u samostatně žijících dotázaných (22,2 %) a nejvyšší u respondentů z pěti a vícečlenných domácností (34,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.