Více smluv o životním pojištění?

“Muži mají četněji než ženy více smluv o životním pojištění.”

Počet smluv ŽP - muži a ženy

Muži mají četněji než ženy uzavřených více smluv o životním pojištění. Zatímco dvě smlouvy má desetina žen s životním pojištěním (9,9 %), mezi muži je to téměř dvojnásobek (17,2 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.