V množství životních pojistek dominují podnikatelé

“Tři a více životních pojistek mají nejčetněji podnikatelé. Vedou i v dalších ohledech.”

Počet smluv ŽP - podnikatelé a zaměstnanci

Dotázaní podnikatelé mají četněji než ostatní dvě životní pojistky (17,8 %) a výrazně četněji tři a více životních pojistek (15,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.