Uzavřeli životko s poradcem? Aktualizují ho častěji

“Lidé, kteří životní pojistku sjednali s finančním poradcem, ji aktualizují častěji než ostatní.”

Aktualizace ŽP - dle způsobu uzavření

Z respondentů, kteří sjednali své životní pojištění s finančním poradcem, svou pojistku neaktualizovalo nikdy, přestože ji má uzavřeno již dlouho, jen 13,9 % a před více než 10 lety jen 1,8 %. To je znatelně méně než u ostatních dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.

Sdílet