Úrazové pojištění častěji využívají lidé s vyššími příjmy

“Lidé s nadprůměrnými příjmy mají častěji než ostatní uzavřené úrazové pojištění.”

Penetrace úrazového pojištění dle příjmu

S příjmem respondentů stoupá též penetrace úrazového pojištění. To mají nejčetněji sjednáno dotázaní s příjmem přesahujícím 45 tis. Kč čistého měsíčně (70,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.