Třetina lidí na stáří nespoří…

“Na stáří spoří dvě třetiny lidí. Ostatní ne…”

Spoření na stáří

Dvě třetiny respondentů (65,9 %) spoří na stáří. Jedna třetina (34,1 %) dotázaných ale na stáří nespoří.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.