Lidé s hypotékou na stáří spoří četněji, ale méně

“Lidé splácející hypotéku spoří či chtějí spořit na stáří četněji než lidé bez hypotéky.”

Téměř čtvrtina respondentů (22,2 %) aktuálně splácí hypoteční úvěr. Více než tři čtvrtiny dotázaných (77,8 %) hypotéku nemá.

Splácení hypotéky

Respondenti splácející hypoteční úvěr (85 %) odkládají či chtějí odkládat peníze na stáří významně četněji než dotázaní bez hypotéky (69,8 %).

Odkládání na stáří a splácení hypotéky

Respondenti, kteří nesplácejí aktuálně hypotéku, si četněji odkládají či chtějí odkládat na stáří vyšší podíl příjmů než dotázaní, kteří hypoteční úvěr splácí.

Výše odkládání na stáří a splácení hypotéky


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.