Pojištění pro případ války: Ano, ale zdarma

“Dvě pětiny lidí by chtěly pojištění majetku i pro případ války, ale nechtějí za to platit.”

Cena za pojištění války

Dvě pětiny respondentů by chtěly mít pojištěný majetek i pro případ válečných událostí, ale nechtějí za to platit nic navíc (39 %). Další čtvrtina dotázaných by byla ochotna připlatit do 10 % ceny (24,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.

Sdílet