Kdo má největší zájem o příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče?

“Zájem o příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče stoupá s výší pojistného, jakou jsou lidé ochotni platit.”

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit - pojistné

Jednoznačný zájem o možnost benefitu zaměstnaneckých výhod příspěvku na pojištění péče stoupá s výší pojistného, jakou jsou respondenti ochotni platit. Nejvyšší je u respondentů ochotných platit pojistné nad 1 000 Kč měsíčně (76,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.