Nejčetnější platba pojistného na životní pojištění: Kolem 1 000 Kč

“Lidé na životní pojištění platí nejčetněji kolem 1000 Kč či 500 Kč měsíčně.”

Pojistné placené pojištěnými

Téměř pětina (18,2 %) respondentů uvedla, že na životní pojištění platí kolem 1000 Kč, a šestina (14,4 %) dotázaných kolem 500 Kč měsíčně.

Respondenti uváděli konkrétní částku pojistného, kterou platí na životní pojištění.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.