Kdo platí nejvyšší pojistné na životko? Klienti bankéřů…

“Nejvyšší pojistné na životní pojištění platí lidé, kterým pojistku doporučil bankéř na pobočce.”

Kdo platí nejvyšší pojistné na ŽP

V průměru platí nejvyšší pojistné na životní pojištění respondenti, které ke sjednání pojištění přesvědčil bankéř na pobočce (1 701,75 Kč). Naopak nejnižší platí dotázaní, které přesvědčil příbuzný či známý (1 055,61 Kč).

Respondenti uváděli konkrétní částku pojistného, kterou platí na životní pojištění.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.