Lidé bez životní pojistky jsou ochotni pojištění platit

“Naprostá většina lidí bez životního pojištění je ochotna životní pojistku platit. Kolik?”

Polovina respondentů (51,5 %) uvedla, že má sjednané životní pojištění. Polovina dotázaných (48,5 %) životní pojistku uzavřenou nemá.

Penetrace ŽP

Téměř všichni respondenti (96,8 %) uvedli alespoň nějakou částku měsíčního pojistného na životní pojištění, kterou by byli ochotni platit. Pouze třicetina dotázaných (3,2 %) není ochota platit nic.

Ochota platit pojistné na životní pojištění

Respondenti bez sjednaného životního pojištění, kteří jsou ochotni za pojistku platit, by nejčetněji byli ochotni platit 501 Kč až 1 000 Kč (25,6 %), 301 Kč až 500 Kč (25,6 %) a 101 Kč až 300 Kč (24,8 %).

Výše pojistného životního pojištění


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.