štítek: investiční zprostředkování

Kdo je ochoten platit poradci nejvyšší podíl na zisku investic?

"Vyšší podíl z výnosu investic jsou ochotni poradci platit muži a lidé z vícečlenných domácností." Muži jsou ochotni platit finančnímu poradci četněji vyšší podíl na...

Lidé s vyššími příjmy jsou ochotni platit poradci četněji

“Ochota platit poradci podílem výnosu z investic stoupá s příjmem domácnosti.” Ochota platit odměnu finančnímu poradci podílem výnosu z investic stoupá s příjmem domácnosti. Nejvyšší ochotu platit poradci...

Kolik jsou lidé ochotni platit poradci podílem na zisku?

“Lidé jsou ochotni finančnímu poradci nejčetněji platit do 10 % z výnosu investic.” Respondenti jsou ochotni platit finančnímu poradci nejčetněji do 10 % z výnosu investic (70,1...

Kdo je ochoten platit poradci odměnu podílem z výnosu investic?

"Ochota platit poradci odměnu podílem z výnosu se neliší mezi muži a ženami. Na čem závisí?" Muži (42,4 %) i ženy (42,1 %) by byli...

Kolik lidí je ochotno platit poradci podílem na zisku?

“Podílem výnosu z investic jsou ochotny platit finančnímu poradci dvě pětiny lidí.” Dvě pětiny respondentů (42,3 %) by byly ochotny platit odměnu finančnímu poradci podílem...

Investiční zprostředkování: Nejvíc nabírá OVB

"Nejvyšší nábor vázaných zástupců pro oblast investic mělo v srpnu OVB." Nejvíce nových vázaných zástupců pro oblast investic v srpnu 2021 získala společnost OVB Allfinanz...

Kdo investuje do podílových fondů?

"Do podílových fondů investují především lidé s finančním poradcem. Z jakých společností?" Zatímco investice do podílových fondů mají sjednané dvě pětiny (40,6 %) respondentů, kteří...

Zprostředkování investic: Stabilita vázaných zástupců

"V červnu 2021 se snížil počet vázaných zástupců jen dvěma sledovaným společnostem. Kterým?" I v oblasti zprostředkování investic dochází k fluktuaci vázaných zástupců. Nejvíce vázaných...