Navýšení investic při poklesu radí především manažeři

“Při poklesech doporučují navýšení investic četněji poradci na manažerských než poradenských pozicích.”

Doporučení k investicím a pozice poradce

Respondenti na manažerských a vyšších pozicích (67,6 %) při poklesu hodnoty investic doporučují svým klientům využít pokles k navýšení investic významně četněji než dotázaní finanční poradci na poradenských pozicích (37,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.