Jak podle poradců řeší poradenské společnosti nahrávání hovorů?

“Podle poradců společnosti nejčetněji zakazují telefonní hovory o investicích.”

Dvě pětiny dotázaných finančních poradců (38,1 %) uvádí, že jejich společnost zakazuje využívat telefonickou komunikaci s klienty v oblasti investičního poradenství a zprostředkování vnitřním předpisem. Pětina dotázaných (19,5 %) jsou vázaní zástupci pro oblast investic a neví, jakým způsobem jejich společnost telefonickou komunikaci s klienty upravuje.

Způsob řešení nahrávání telefonních hovorů IZ

Vázaní zástupci pro oblast investic, kteří hovoří telefonicky s klienty i o citlivých informacích (23,4 %), významně četněji než ti, kteří s klienty po telefonu o citlivých informacích nehovoří (11,1 %), neví, jak jejich společnost řeší nahrávání hovorů s klienty.

Způsob řešení nahrávání telefonních hovorů IZ a probírání citlivých informací s klienty

Vázaní zástupci pro oblast investic, kteří jsou ochotni nahrávat telefonní hovory s klienty (42,9 %), významně četněji než ti, kteří ochotni nahrávat hovory nejsou (8,9 %), uvádějí, že jejich společnost nahrává všechny hovory vázaných zástupců pro investice.

Způsob řešení nahrávání telefonních hovorů IZ a ochota nahrávat telefonní hovory s klienty


Výzkum proběhl na vzorku 113 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 23. 1. až 20. 3. 2023.