Základní rada finančních poradců při poklesu investic?

“Co finanční poradci radí svým klientům nejčetněji při poklesu hodnoty jejich investičního portfolia?”

Devět desetin (91,2 %) respondentů z řad finančních poradců se věnuje investicím. Pouze desetina (8,8 %) se investicím nevěnuje.

Podíl poradců věnujících se investicím

Polovina (49,5 %) respondentů z řad finančních poradců, kteří se věnují investicím, při poklesu hodnoty klientova portfolia doporučuje využití příležitosti k dalším investicím. Více než třetina (37,6 %) dotázaných doporučuje investovat dál podle původního investičního plánu.

Základní rada při investicích

Jiná rada:

  • Dodržujte plán pravidelné investice. V případě, že máte volné peníze na jednorázový vklad, investujte je. Vklad rozložte do 6 – 12 měsíců (podle velikosti vkladu)
  • nelze odpovědět jednoznačně, záleží na klientovi
  • Nelze vypsat plošnou odpověď která se hodí na kazmdého klienta. Záleži podle aktuálního stavu portfolia a celehó cashflow klienta podle toho individuálně přsitupujeme práci s portfoliem. Někde se přikupuje, někde vyčkává
  • využijte propadů nebo minimálně investujte stále stejně

Odpovědi jsou bez editačních úprav.


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.