Navyšte investice, radí zkušení poradci při poklesu

“Podíl poradců, kteří při poklesech doporučují navýšení investic, stoupá s profesní praxí.”

Doporučení k investicím

Podíl respondentů, kteří při poklesech hodnoty klientského investičního portfolia doporučují navýšení investic, stoupá s profesní praxí finančních poradců. Nejvyšší je mezi dotázanými s praxí nad 10 let (65,3 %). Naopak s praxí klesá podíl dotázaných, kteří doporučují omezit investice a vyčkávat. Ten je nejvyšší mezi poradci s praxí do 3 let (26,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.