Kdo je ochoten platit poradci procentem z investic?

“Platit odměnu poradci procentem z objemu investic pod správou jsou ochotni lidé s vyššími příjmy, podnikatelé a vlastníci nemovitosti.”

Ochota platit finančnímu poradci odměnu procentem z objemu spravovaných investic stoupá s příjmem domácnosti. Nejvyšší u respondentů z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně (47,3 %).

Ochota platit procentem z investic - příjem domácnosti

Respondenti z řad podnikatelů (49,4 %) jsu ochotni platit finančnímu poradci odměnu procentem z objemu spravovaných investic četněji než zaměsnanci v soukromém (43,2 %) i ve státním (43,3 %) sektoru.

Ochota platit procentem z investic - aktivita

Respondenti vlastnící nemovitost (43 %) jsou ochotni platit finančnímu poradci procentem ze spravovaných investic četněji než dotázaní, kteří žádnou nemovitost nevlastní (38,3 %).

Ochota platit procentem z investic - vlastnictví nemovitosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.