Jsou poradci ochotni nahrávat telefonní hovory?

“Pouze třetina poradců věnujících se investicím je ochotna nahrávat telefonní hovory s klienty.”

Ochota nahrávat hovory s klienty

Pouze necelá třetina (31,6 %) finančních poradců, kteří se věnují investičnímu poradenství či investičnímu zprostředkování, je ochotna nahrávat své telefonní hovory s klienty.


Výzkum proběhl na vzorku 113 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 23. 1. až 20. 3. 2023.

Sdílet