Sjednání životního pojištění: Kdo dá na vlastní rozhodnutí?

“Téměř polovina respondentů se rozhodla uzavřít životní pojištění sama. Jejich podíl se ale liší dle demografie.”

Na doporučení známých a příbuzných při sjednaní životního pojištění daly významně četněji ženy (27,8 %) než muži (18,4 %). Ve vlastním rozhodnutí jsou muži a ženy vyrovnáni.

Kdo přesvědčil k uzavření ŽP - pohlaví

S rostoucím věkem respondentů se zvyšuje podíl dotázaných, kteří se rozhodli k uzavření životního pojištění sami. Významně též klesá podíl respondentů, které přesvědčili příbuzní či známí a mírně roste podíl dotázaných, které ke sjednání pojistky přesvědčil finanční poradce.

Kdo přesvědčil k uzavření ŽP - věk

Respondenti ze čtyřčlenných (47,8 %) a pěti a vícečlenných (53,7 %) domácností četněji než ostatní dospěli k rozhodnutí uzavřít životní pojištění sami. Naopak dotázaní ze tříčlenných domácností (32,2 %) četněji než ostatní přesvědčili příbuzní či známí.

Kdo přesvědčil k uzavření ŽP - domácnost


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.

Sdílet