Sjednání povinného ručení: Vedou pojišťovny

“Třetina lidí sjednala povinné ručení přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce. Kdo nejčetněji?”

Podíl respondentů, kteří sjednali povinné ručení přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce, nebo přes finančního poradce, stoupá s příjmem domácnosti. Nejvyšší je mezi dotázanými s příjmem domácnosti nad 45 tis. Kč (38,2 %).

Způsob sjednání povinného ručení - příjem domácnosti

Podíl respondentů, kteří sjednali povinné ručení přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce, je vyšší mezi zaměstnanci v soukromém sektoru (38,9 %) než mezi podnikateli (28,2 %) i státními zaměstnanci (28,9 %).

Způsob sjednání povinného ručení - podnikatelé vs. zaměstnanci

Podíl respondentů, kteří sjednali povinné ručení přes pojišťovnu či jejího obchodního zástupce, je nejvyšší mezi respondenty se středoškolsým vzděláním (39 %).

Způsob sjednání povinného ručení - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.