S příjmem domácnosti roste i aktualizace životního pojištění

“Je patrný jednoznačný vztah mezi příjmem domácnosti a aktualizací životního pojištění.”

Aktualizace ŽP - příjem

Respondenti z domácností s vyšším čistým měsíčním příjmem aktualizují životní pojistku častěji.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.