Propojištěnost životním pojištěním stoupá s věkem

“Lidé v mladším věku jsou méně často pojištěni životním pojištěním než lidé ve vyšším věku.”

Životní pojištění - věk

Propojištěnost životním pojištěním respondentů stoupá s věkem. Zatímco dotázaní ve věku do 26 let jsou pojištěni ze dvou pětin (43,6 %), starší 55 let ze tří pětin (57,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.