Preferovaná pojišťovna lidí bez pojištění domácnosti?

“Lidé bez pojištění domácnosti neví, jakou pojišťovnu by volili, kdyby se k uzavření pojistky rozhodli.”

Tři pětiny (59 %) respondentů bez uzavřeného pojištění domácnosti nemají preferovanou pojišťovnu, u které by pojištění sjednaly v případě, že by se pro jeho uzavření rozhodly. Ostatní by nejčastěji volili Generali Česou pojišťovnu (8,5 %) a Allianz pojišťovnu (8,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.