Preferovaná forma realitní investice: Koupě bytu

“Pětina ochotných investovat do bytu by využila služeb specializovaných společností na nákup a správu bytu.”

Více než dvě třetiny dotázaných (71,2 %) investice do nemovitostí nezamítá. Pouze necelá třetina respondentů  (28,8 %) by do investičního bytu za žádných okolností své peníze nevložila.

Investice do nemovitostí

Pětina respondentů  (18,6 %), kteří neodmítají realitní investice, by při případné investici do investičního bytu využila služeb firem specializujících se na vyhledávání a správu investičních bytů. Čtyři pětiny dotázaných (81,4 %) by raději investovaly samostatně.

Investice do nemovitostí - forma

Respondenti, kteří neodmítli investice do investičního bytu zcela, považují četněji realitní investice stále za atraktivní. Nejvyšší podíl dotázaných, kteří považují investici do bytu stále za zajímavou, je mezi lidmi, kteří by preferovali samostatný nákup bytu (64,1 %).

Atraktivita a preferovaná forma investic do nemovitostí


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.

Sdílet