Pražané dostávají nabídku poradce od makléře nejčetněji, ale…

“Pražané při koupi nemovitosti dostávají nabídku poradce od realitního makléře nejčetněji. Nejčetněji ji ale také odmítají.”

Nejčetněji propojil realitní makléř kupujícího na finančního poradce v Praze (62,8 %). Následují obce do 1 000 obyvatel (59,5 %).

Nabídnutý finanční poradce kupujícímu realitním makléřem prodávajícího v Praze

Služeb finančního poradce, kterého doporučil kupujícím realitní makléř prodávajícího, využila jen třetina respondentů z Prahy (33,3 %). Dvě třetiny (66,7 %) ji odmítly.

Využití fiannčního poradce kupujícím v Praze

Doporučeného finančního poradce realitním makléřem využili nejčetněji kupující z obcí o velikosti od 1 000 do 100 000 obyvatel.


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.