Povinné ručení: Kdo akceptuje navýšení pojistného

“Navýšení pojistného povinného ručení nejčetněji akceptují starší lidé a lidé z Prahy.”

Po obdržení oznámení zdražení povinného ručení hledají novou, levnější pojistku čteněji muži (39,1 %) než ženy (31,9 %), ženy (30,4 %) četněji než muži (25,2 %) kontaktují svého finančního poradce a zdražení konzultují. Muži (26,8 %) i ženy (27,9 %) akceptují navýšení pojistného srovnatelně.

Navýšení pojistného povinného ručení - pohlaví

Obecně s věkem stoupá podíl respondentů, kteří při zvýšení pojistného vyhledávají nové, levnější povinné ručení. Výjimku tvoří dotázaní ve věku nad 55 let, kteří nejčetněji novou výši pojistného akceptují a zaplatí (36,7 %).

Navýšení pojistného povinného ručení - věk

Respondenti z Prahy nejčetněji novou výši pojistného akceptují a zaplatí (36,3 %). S navýšením pojistného se nejméně četně smíří dotázaní z obcí o 50 000 až 100 000 obyvatelích (19,3 %).

Navýšení pojistného povinného ručení - velikost obce


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.