Pokles schopnosti spořit v pandemii vedl k nižší penetrací životka

“Se změnou schopnosti spořit v koronakrizi se změnila i penetrace životního pojištění.”

Nejčetněji svůj přístup k životnímu pojištění v důsledku pandemie změnili respondenti z domácností, jejichž schopnost spořit v důsledku koronakrize poklesla (17,6 %).

Změna přístupu k ŽP v koronakrizi - změna schopnosti spořit

Respondenti z domácností, jejichž schopnost tvořit úspory v důsledku pandemie koroaviru klesla, především životní pojištění rušili (57,9 %) a redukovali (21,1 %). Naopak dotázaní z domácností, které uspoří více, životní pojištění sjednávali (40,9 %) či navyšovali (36,4 %).

Změna přístupu k ŽP v koronakrizi - jak - změna schopnosti spořit

Respondenti, kteří v důsledku pandemie uspoří méně, tak také snížili penetraci životního pojištění. U dotázaných se stabilní mírou úspor penetrace životního pojištění stagnovala a u respondentů, kteří uspoří více, rostla.

Změna penetrace ŽP v koronakrizi - změna schopnosti spořit


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.