Pojištění nemovitosti: Častěji sjednávají lidé s vyššími příjmy

“Podíl lidí s uzavřeným pojištěním Nemovitosti stoupá s příjmy.”

Sjednání pojištění nemovitosti - příjem

Podíl respondentů s uzavřeným pojištěním nemovitosti stoupá s příjmem. Nejvyšší penetrace pojištění je u dotázaných s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně (65,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.