Pojištění majetku: Finanční poradci vyhrávají častěji

“Lidé, kteří uzavřeli pojištění domácnosti či nemovitosti online, obecně častěji ke sjednávání finančních produktů volí finanční poradce.”

Dvě třetiny (62,8 %) respondentů obecně uzavírají finanční produkty nejčastěji přímo s bankou či pojišťovnou. Pětina (22,7 %) dotázaných volí nejčastěji finančního poradce či finančního zprostředkovatele.

Způsob sjednání

Odlišná je situace u lidí, kteří uzavřeli online pojištění domácnosti či pojištění nemovitosti. S finančním poradcem spolupracuje třetina respondentů, kteří uzavřeli pojištění domácnosti (29,6 %) a pojištění nemovitosti (29,5 %) online. To je více než u průměru všech respondentů (22,7 %).

Způsob sjednání a uzavřené majetkové pojištění

Respondenti, kteří jsou ochotni uzavřít pojištění domácnosti a nemovitosti online, mnohem častěji než průměr dotázaných využívají obecně ke sjednání finančních produktů srovnávače (19,9 %, resp. 22,8 %).

Způsob sjednání a ochota uzavřít online majetkové pojištění


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.