Pojištění domácnosti? Především doména starších

“S přibývajícím věkem respondentů ubývá nepojištěných a rostou pojistné částky pojištění domácnosti.”

Pojištění domácnosti podle věku

Respondenti ve vyšším věku mají svou domácnost pojištěnu častěji než mladší dotázaní. Zároveň s věkem rostou i pojistné částky, byť ubývá domácností, které vydávají za pojistku více než 5 000 Kč ročně.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.