Pojištění domácnosti poradci svým klientům sjednávají

“Lidé, kteří spolupracují s finančním poradcem, pojištění domácnosti zpravidla sjednali s poradcem.”

Pojištění domácnosti a spolupráce s finančním poradcem

Respondenti, kteří spolupracují s finančním poradcem a kteří mají sjednané pojištění domácnosti, si tuto pojistku nejčastěji sjednali prostřednictvím finančního poradce (70,5 %). Dotázaní bez finančního poradce sjednali pojištění domácnosti nejčastěji na pobočce (52,2 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.

Sdílet