Pojištění domácnosti? Aktualizovala necelá čtvrtina lidí…

“Pouze necelá čtvrtina lidí upravila pojištění domácnosti v posledních 3 letech.”

Aktualizace pojištění domácnosti

Pouze necelá čtvrtina respondentů v posledních 3 letech upravila své pojištění domácnosti (22,9 %) a pětina (19,3 %) úpravu pojistky plánuje.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.