Podnikatelé a vzdělaní upravili pojištění nemovitosti

“Pojištění nemovitosti podle aktuálních tržních cen upravili četněji podnikatelé a lidé s vyšším vzděláním.”

Pouze třetina respondentů (31 %) uvedla, že upravili pojištění nemovitosti v posledních 3 letech dle aktuální tržní hodnoty. Polovina dotázaných vlastníků nemovitostí (48,5 %) pojištění neupravila a ani to neplánuje.

Pojištění nemovitosti - úprava dle tržní ceny

Pojištění nemovitosti podle tržní ceny v posledních třech letech upravili významně četněji podnikatelé (46,2 %) než zaměstnanci v soukromém (32,8 %) i ve státním (30,2 %) sektoru.

Pojištění nemovitosti - úprava dle tržní ceny - aktivita

Pojištění nemovitosti podle tržní ceny také upravili četněji respondenti s vyšším dosaženým vzděláním než s nižším vzděláním. Dotázaní s vysokoškolským vzděláním ze dvou pětin (43,3 %).

Pojištění nemovitosti - úprava dle tržní ceny - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.