Pobočky a životní pojištění: Vedou u lidí se základním vzděláním

“Životní pojištění lidé nejčastěji sjednávají s finančním poradcem. Pouze lidé se základním vzděláním jsou výjimkou.”

Uzavření životního pojištění - vzdělání

Respondenti se základním vzděláním uzavřeli životní pojištění nejčastěji na pobočce (42,9 %). S finančním poradcem pojistku sjednali nejčetněji dotázaní se středoškolským vzděláním (70,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.