Penetrace životního pojištění? Na pohlaví nezáleží

“Penetrace životního pojištění je srovnatelná mezi muži a ženami.”

Penetrace ŽP - muži a ženy

Životní pojištění má sjednané srovnatelný podíl žen (51,2 %) a mužů (52 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.