Partneři vydávají za životní pojištění nejčastěji stejné částky

“Výdaje na životní pojištění lidí žijících v partnerství či v manželství jsou nejčastěji v obdobné výši.”

Výdaje ŽP - partneři

Polovina partnerů respondentů bez životního pojištění (50,1 %) také nemá sjednáno žádné životní pojištění. Partneři respondentů nejčastěji platí obdobné pojistné jako respondenti.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.