Ovlivní příjem a vzdělání ochotu sjednat životko online?

“Nejvyšší ochotu sjednat životní pojištění online vyjádřili lidé s vyššími příjmy a středoškolským vzděláním.”

Respondenti z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně (68,3 %) jsou mnohem četněji než dotázaní z domácností s příjmy do 15 tis. Kč měsíčně (53,8 %) ochotni uzavřít životní pojištění online.

Ochota sjednat ŽP online - příjem domácnosti

Respondenti z řad státních zaměstnanců (66,9 %) jsou četněji než zaměstnanci v soukromém sektoru (59,9 %) a podnikatelé (58,6 %) ochotni sjednat životní pojištění online. I ti jsou ale překonáni starobními a invalidními penzisty (67,3 %).

Ochota sjednat ŽP online - aktivita

Respondenti se středoškolským vzděláním (67,1 %) a vyučení s maturitou (68 %) jsou četněji než ostatní ochotni sjednat si životní pojištění online.

Ochota sjednat ŽP online - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.