Nový příspěvek zaměstnavatele? Lidé by uvítali na pojištění péče

“Téměř třetina lidí by uvítala příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče. Další třetina by ho porovanala s ostatními benefity.”

Téměř dvě třetiny (60 %) respondentů by příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče uvítaly. Třetina (31 %) by takový zaměstnanecký benefit posoudila ve vztahu k dalším nabízeným benefitům.

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit

Nejméně jednoznačně se k příspěvku zaměstnavatele staví respondenti, kteří nemají nemohoucího člověka ve svém okolí. S příspěvkem by jako benefitem souhlasila mírně nadpoloviční většina (57,4 %) a třetina z nich by ho porovnávala s dalšími nabízenými benefity (33 %).

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit dle nemohoucích v okolí

Respondenti, kteří očekávají měsíční náklady péče o nemohoucího nad 40 tis. Kč, by nejméně četně odmítli příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče (3,1 %).

Pojištění péče - zaměstnanecký benefit dle očekávaných nákladů


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.