Neuspořili nic? Zrušili i životní pojištění…

“Přístup k životnímu pojištění četněji měnili v důsledku pandemie lidé nespořící nic a spořící nad 30 % příjmu domácnosti.”

Nejčetněji svůj přístup k životnímu pojištění v důsledku pandemie změnili respondenti z domácností, které uspoří více než 30 % měšíčního příjmu (15,5 %) a které nenaspoří nic (14,8 %).

Změna přístupu k ŽP - spoření

Zatímco respondenti z domácností, které nejsou schopné uspořit nic, především životní pojištění rušili (70,8 %), dotázaní z domácností spořících přes 30 % příjmu domácnosti četněji životní pojištění sjednávali (33,3 %), nebo navyšovali (27,8 %).

Změna přístupu k ŽP - jak - spoření

Podíl respondentů s uzavřeným životním pojištěním tak v důsledku koronakrize dramaticky kesl u respondentů z domácností, které neušetří nic (z 59,4 % na 50,8 %).

Změna penetrace ŽP v koronakrizi - spoření


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.