Majetek, dluhy a životní pojištění domácností

“Jak ovlivňuje výše majetku či dluhů domácností využití životního pojištění k investicím?”

Zastoupení životního pojištění ke zhodnocování majetku není přímo závislé na objemu majetku domácnosti. Nejvyšší je u domácností s majetkem od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč (39,7 %) a od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč (38,9 %).

Majetek domácností a životní pojištění

Domácnosti využívající dluhové financování (34,2 %) mají sjednané životní pojištění ke zhodnocování majetku četněji než domácnosti bez dluhů (29,1 %).

Dluhy domácností a životní pojištění

Domácnosti s dluhy převyšujícími 5 mil. Kč (20,8 %) využívají životní pojištění ke zhodnocování majetku méně četně než ostatní domácnosti.

Výše dluhů domácností a životní pojištění


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.