Má pojištění zohledňovat životní styl pojištěného?

“Životní styl ovlivňuje rizikovost pojištěného v životním pojištění i veřejném zdravotním pojištění. Má být zohledněn u pojistného?”

Tři pětiny (60,5 %) respondentů je přesvědčeno, že by životní pojišťovny měly při stanovování pojistného na životní pojištění zohledňovat životní styl pojištěného.

Graf 1: Měla by životní pojišťovna zohledňovat ve výši pojistného životní styl pojištěného?

ŽP a životní styl

U veřejného zdravotního pojištění je vůle k zohlednění životního stylu nižší než u komerčního pojištění. Jen více než polovina (55,4 %) respondentů je přesvědčeno, že by pojistné na veřejné zdravotní pojištění mělo životní styl pojištěného zohledňovat.

Graf 2: Mělo by pojistné na veřejné zdravotní pojištění zohedňovat ve výši pojistného životní styl pojištěného?

VZP a životní styl

Pětina respondentů (18,1 %), kteří souhlasí se zohledněním životního stylu při výpočtu pojistného na životní pojištění, nesouhlasí se zohledněním životního stylu u veřejného zdravotního pojištění. Naopak 14,7 % dotázaných, kteří nesouhlasí ze zohledněním životního stylu u životního pojištění, s ním souhlasí u veřejného zdravotního pojištění.

Graf 3: Zohlednění životního stylu u životního pojištění a veřejného zdravotního pojištění

ŽP vs. VZP


Výzkum proběhl na vzorku 1 171 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. až 27. 10. 2020. Výzkum proběhl ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.