Lidé vnímají nejintenzivněji životní rizika

“Z pohledu dopadu na rodinný rozpočet vnímají lidé jako významnější životní rizika nad neživotními.”

Životní rizika

Z pohledu dopadu na rodinný rozpočet respondenti vnímají nejintenzivněji životní rizika (3,41) a mnohem méně rizika na nemovitosti či v domácnosti (2,82) a rizika spojená s automobilem (2,8).

Respondenti hodnotili rizika na škále od 0 – naprosto zanedbatelné riziko do 5 – naprosto zásadní riziko.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.