Lidé pro sjednání pojštění domácnosti a nemovitosti využívají stejný kanál

“Naprostá většina lidí s pojištěním domácnosti sjednala pojištění nemovitosti prostřednictvím stejného kanálu.”

Způsob sjednání pojištění domácnosti a nemovitosti

Respodnenti, kteří mají sjednané pojištění nemovitosti i domácnosti, nejčastěji sjednali obě pojištění stejným distribučním kanálem. Devět desetin (93,1 %) dotázaných, kteří sjednali pojištění domácnosti na pobočce, sjednalo na pobočce i pojištění nemovitosti. A devět desetin (92,3 %) respondentů, kteří sjednali pojištění domácnosti přes finančního poradce, s poradcem sjednalo i pojištění nemovitosti.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.