Lidé bez poradce sjednávají životní pojištění na pobočce

“Lidé s finančním poradcem uzavírají životní pojištění četněji jeho prostřednictvím, lidé bez poradce na pobočce.”

Způsob sjednání ŽP a poradci

Tři čtvrtiny respondentů s finančním poradcem (74,4 %) uzavřely své životní pojištění prostřednictvím finančního poradce. U dotázaných bez finančního poradce to je necelá čtvrtina (22,1 %), přičemž tito využívají nejčetněji sjednání pojištění na pobočce (54,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.